Kursused

Ootame poisse ja tüdrukuid uue põlvkonna inseneride ridadesse!

Kursuse ainekavad on koostatud professionaalsete metoodikute poolt, lähtudes LEGO® Education soovitustest ning on akrediteeritud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Ettevalmistav kursus “Programmeerime mängides”

Kellele sobib?
Lasteaia vanem ja koolieelikute ettevalmistusrühm.
Tunni kestus: 45 minutit koos mänguvaheaega
Maksumus: 35 eurot kuus
Millega tegeleme?
Õppime matemaatikat ja meid ümbritsevat maailma, arhitektuuri ja mehaanika põhitõdesid, tegelegeme loovuse ja kodulooga, tutvume programmeerimise alusega võluvate Blue-Boti robotite ja LEGO® konstruktori abil.

1. kursus
“Visuaalse programmerimise alused”

Kellele sobib?
1. klassi õpilastele
Tunni kestus: 90 minutit koos mänguvaheaega
Maksumus: 60 eurot kuus
Millega tegeleme?
Ehitame ja uurime LEGO® WeDo 2.0 robotimudeleid, õppime tundma mehaanilisi suhteid, ülekandeid, füüsika põhiseadusi, elava ja eluta looduse iseärasusi, avardame silmaringi, õppime visuaalset programmeerimist.

2. kursus “Projekteerimine ning modelleerimine”

Kellele sobib?
2. klassi õpilastele
Tunni kestus: 90 minutit koos mängupausiga
Maksumus: 60 eurot kuus
Millega tegeleme?
Töötame suurte projektidega, mis sisaldavad muuhulgas LEGO® mudelite ehitamist ja kõrgema raskusega visuaalset programmeerimist, arendame ruumilist mõtlemist, töötame läbi paljusid mehaanika, infotehnoloogia, arhitektuuri ja disainiga seotud probleeme.

3. kursus
“Konstrueerimise praktika”

Kellele sobib? 3. klassi õpilastele.
Tunni kestus: 90 minutit koos mängupausiga
Maksumus: 60 eurot kuus
Millega tegeleme?
Loome, ehitame, arendame kriitilist mõtlemist, lahendame keerulisi probleeme, loome kõige säravamaid ja ilusamaid roboteid, kasutades uusimat arendust – LEGO® SPIKE ™ Prime, mis põhineb intuitiivsel programmeerimiskeelel Scratch.

4. kursus
“Robotiehitus”

Kellele sobib?
4. klassi õpilastele.
Tunni kestus: 90 minutit koos mängupausiga
Maksumus: 75 eurot kuus
Millega tegeleme?
Loome, programmeerime ja testime juhitavaid LEGO® Mindstorms EV3 roboteid, kasutades reaalseid tehnoloogiaid robotitehnika maailmast, arendame programmeerimis- ja algoritmilise mõtlemise oskusi, teadustegevust, inseneritehnilist projekteerimist.

5. kursus
“Täiustatud robotiehitus”

Kellele sobib?
5. klassi õpilastele.
Tunni kestus: 90 minutit koos mängupausiga
Maksumus: 75 eurot kuus
Millega tegeleme? Ehitame keerukamaid LEGO® Mindstorms EV3 roboteid, õppime täiustatud mehaanikat, sooritame spetsiaalselt loodud missioone, tutvume elektroonika alustega, täidsme piirkondlike ja rahvusvaheliste võistluste ülesandeid.