Kursused

Ootame poisse ja tüdrukuid uue põlvkonna inseneride ridadesse!

Ettevalmistav kursus “Programmeerime mängides”

Vanus: 5-7 aastat (vanem ja kooliks ettevalmistav rühm lasteaias)
Tunni pikkus: 45 minutit koos mänguvaheaega
Kursuse kirjeldus: Tundides õpivad lapsed matemaatikat ning ümbritsevat maailma, arhitektuuri ja mehaanika aluseid, tegelevad lugemisega ning õpivad tundma programmeerimise aluseid kasutsdes Blue-Bot roboteid ning LEGO® konstruktoreid.

1 kursus
“Visuaalse programmerimise alused”

Vanus: 7-8 aastat (1. klass)
Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheaega
Kursuse kirjeldus: Tundides lapsed paarides konstrueerivad, programmeerivad ning uurivad robotehnilisi mudeleid LEGO® WeDo 2.0. Õpivad tundma mehaanika ja füüsika seaduseid ning muidugi avardavad oma silmaringi, sest tunniteemad on seotud ümbritseva maailmaga.

2 kursus “Projekteerimine ning modelleerimine”

Vanus: 8-9 aastat (2. klass)
Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheaega
Kursuse kirjeldus: Tundides tegelevad lapsed suurte projektide loomisega. Erinevaid masinaid ja mehhanisme uurides, projekteerides hooneid ning konstruktsioone arendavad õpilased oma analüütilist ning ruumilist mõtlemist, orienteeruvad paljudes mehaanika, füüsika, disaini ja informaatikaga seotud küsimustes.

3 kursus
“Konstrueerimispraktika”

Vanus: 9-10 aastat (3. klass)
Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheaega
Kursuse kirjeldus: Tundides õpivad lapsed tundma lihtsate ning keerukate mehhanismise, masinate ning erinevate kostruktsioonide tööpõhimõtteid, mis ümbritsevad neid igapäevaelus. Viivad läbi katseid tasakaalustatud ning tasakaalustamata jõududega, kinnistavad teadmisi vahemaa, aja, kiiruse, kaalu mõõtmises kasutades LEGO® Education SPIKE™ Prime komplekte.

4 kursus
“Robootika”

Vanus: 10-11 aastat (4. klass)
Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheaega
Kursuse kirjeldus: Tunnid on pühendatud loomisele, programmeerimisele, ktseamisele juhitavate LEGO® Mindstorms EV3 robotitega, kasutades reaalseid tehnoloogiad robotehnika maalimast. Lapsed arendavad programmeerimisoskusi ning algoritmist mõtlemist, teadustegevuse oskusi ja inseneriteadusi.

5 kursus
“Täiustatud robootika”

Vanus: 11-12 aastat (5. klass)
Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheaega
Kursuse kirjeldus: Iga tund on hariv ning põnev vaatepilt, kus suurema keerukustmega LEGO® Mindstorms EV3 robotid läbivad spetsiaalselt ettevalmistatud missione, reisivad ümber maailma ning võitlevad lahingutes. Tundides õpivad lapsed mehaanikat keerukamal astmel, teevad tutvust elektroonika alustega, programmeerivad mikrokontrollereid ning valmistuvad erinevateks võistlusteks Eestis ning väljaspool.