Maksmine

Kodukord ja vastuvõtutingimused

1. Õppeaasta algab 1. september 2020 tunniplaani alusel ja lõppeb 31. mai 2021.
2. Õppetegevusi ei toimu koolivaheaegadel
• ügisene vaheaeg 19.—25.oktoober 2020
• talvine vaheaeg 23.detsember 2020 — 10.jaanuar 2021
• talvine vaheaeg 22.veebruar — 28.veebruar 2021
• kevadine vaheaeg 19.—25.aprill 2021
• suvevaheaeg 14.juuni — 31.august 2021
Riiklikel tähtpäevadel
• 24.-26.detsember 2020 — Jõulud
• 1. jaanuar 2021 — Uusaasta
• 24.veebruar 2021 — Iseseisvuspüha
• 10.aprill 2020 — Suurreede
• 1.mai 2020 — Kevadpüha
3. Kooli sisseastumiseks on vaja:
3.1. Täitma registratsiooni vorm kodulehel (www.ismart.ee) ja valida kursust lähtuvalt lapse vanusest, tegevusi kohta ja aega.
3.2. Allkirjasta lepingu digitaalselt või paberil enne õppetegevuste algust.
3.3. Leping sõlmitakse kogu õppe perioodiks kuni laps saab 16 aastaseks.
3.4. Juhul, kui laps õppinud koolis iSmart Club 2017-2020 aa. ja pole lõpetanud lepingud, siis uuesti lepingut allkirjastada pole vaja.
3.5. Juhul, kui kontaktandmed on muutunud või soovite muuta muu andmed siis kirjutage koolile info@ismartclub.ee.
4. Maksmine.
4.1. Õpingute eest iSmart Club huvikeskuses saab tasuda kahel viisil:
4.1.1. Maksta ära terve aasta summa korraga kuni 01.12 (sel juhul saate 10% allahindlust)
4.1.2. Maksta igakuiselt osade kaupa (10 makset) Kursuse maksumus (lasteaia lapsed) – 200 eurot (allahindlust arvestades 180 eurot). Või 10 makset summas 20 eurot iga kuu (september-juuni). Kursuse maksumus (koolilapsed) – 450 eurot (allahindlust arvestades 405 eurot). Või 10 makset summas 45 eurot iga kuu (september-juuni).
5. Õppekorraldus.
5.1. Õppetegevusi koht ja aeg on lapsevanemaga kooskõlastanud ja määratud lepingus.
5.2. Õppeaasta jooksul on võimalik vahetada õppetegevuse kohta, kooskõlastades kooli koordinaatoriga 7 tööpäeva ette (vabade kohtade olemasolul).
5.3. Tagasiarvestus toimub aasta lõpus juhul kui:
5.3.1. Laps on puudunud 3 või rohkem kordi tundidest haiguse tõttu arsti poolt väljastatud tõendi alusel, mis on ette näidatud mitte hiljem, kui kaks nädalat peale lapse tervenemist.
5.3.2. Laps on puudunud tunnist võistluste, eksamite või muude mõjuvate põhjuste tõttu kinnituskirja alusel treenerilt, koolilt või muult ürituse eest vastutava isiku poolt.
5.4. Leping on võimalik lõpetada teatades sellest ette 30 kalendripäeva. Selleks tuleb kirjutada avaldus vabas vormis info@ismartclub.ee.
5.4.1. Üksikasjalik teave lepingu lõppemisest tuleneva eraldamise kohta on toodud lepingus endas.
6. Võistlustel osavõtt.
6.1. Õppemaksu sisse ei kuulu kulu võistlustele väljaspool kooliprogrammi: sh. täiendavad õppetegevused, kooli vahendite kasutamine võistlustel, transpordikulu, majutus, osalemistasu jne. Täiendavad kulutused võistlustele täpsustatakse iga võistluse kohta eraldi ja tasustatakse vanema poolt lisaks.