Maksmine

Kodukord ja vastuvõtutingimused

1. Õppeaasta algab 1. september 2023 tunniplaani alusel ja lõppeb 31. mai 2024.
2. Õppetegevusi ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel tähtpäevadel.
3. Kooli sisseastumiseks on vaja:
3.1. Täitma registratsiooni vorm kodulehel ja valida kursust lähtuvalt lapse vanusest, tegevusi kohta ja aega.
3.2. Allkirjasta lepingu digitaalselt enne õppetegevuste algust.
3.3. Leping sõlmitakse kogu õppe perioodiks kuni laps saab 16 aastaseks.
3.4. Juhul, kui laps õppinud koolis iSmart Club 2017-2023 aa. ja pole lõpetanud lepingud, siis uuesti lepingut allkirjastada pole vaja.
3.5. Juhul, kui kontaktandmed on muutunud või soovite muuta muu andmed siis kirjutage koolile info@ismartclub.ee.
4. Maksmine.
4.1. Õpingute eest iSmart Club huvikeskuses saab tasuda kahel viisil:
4.1.1. Maksta ära terve aasta summa korraga kuni 01.12 (sel juhul saate 10% allahindlust)
4.1.2. Maksta igakuiselt osade kaupa (10 makset) Kursuse maksumus (lasteaia lapsed) – 350 eurot (allahindlust arvestades 315 eurot). Või 10 makset summas 35 eurot iga kuu (september-juuni). Kursuse maksumus (koolilapsed, 1-3. kursus) – 600 eurot (allahindlust arvestades 540 eurot). Või 10 makset summas 60 eurot iga kuu (september-juuni). Kursuse maksumus (koolilapsed, 4, 5 kursus) – 750 eurot (allahindlust arvestades 675 eurot). Või 10 makset summas 75 eurot iga kuu (september-juuni).
5. Õppekorraldus.
5.1. Õppetegevusi koht ja aeg on lapsevanemaga kooskõlastanud ja määratud lepingus.
5.2. Õppeaasta jooksul on võimalik vahetada õppetegevuse kohta, kooskõlastades kooli koordinaatoriga 7 tööpäeva ette (vabade kohtade olemasolul).
5.3. Tagasiarvestus toimub aasta lõpus juhul kui:
5.3.1. Laps on puudunud 3 või rohkem kordi tundidest haiguse tõttu arsti poolt väljastatud tõendi alusel, mis on ette näidatud mitte hiljem, kui kaks nädalat peale lapse tervenemist.
5.3.2. Laps on puudunud tunnist võistluste, eksamite või muude mõjuvate põhjuste tõttu kinnituskirja alusel treenerilt, koolilt või muult ürituse eest vastutava isiku poolt.
5.4. Leping on võimalik lõpetada teatades sellest ette 30 kalendripäeva. Selleks tuleb kirjutada avaldus vabas vormis info@ismartclub.ee.
5.4.1. Üksikasjalik teave lepingu lõppemisest tuleneva eraldamise kohta on toodud lepingus endas.
6. Võistlustel osavõtt.
6.1. Õppemaksu sisse ei kuulu kulu võistlustele väljaspool kooliprogrammi: sh. täiendavad õppetegevused, kooli vahendite kasutamine võistlustel, transpordikulu, majutus, osalemistasu jne. Täiendavad kulutused võistlustele täpsustatakse iga võistluse kohta eraldi ja tasustatakse vanema poolt lisaks.